альбом

 

Высоцкая Н.Ф. «Иконопись и алтарная живопись Беларуси XII — XVIII веков»./ «Iканапiс i алтарны жывапiс Беларусi XII — XVIII стогоддзяу»./ «Icon painting and altar painting of Belarus XII — XVIII centuries».

Описание:

 

Год издания: 2012

Количество страниц: 232

Издательство: Беларусь

Язык: русский/белорусский/английский

Количество

Price: 0.00 RUR

Найден О. «Народна iкона Середньоï Надднiпрянщини в контекстi селянського культурного простору»

Описание: Пересічний читач здивується: що нового–піонерського може бути у дослідженні іконопису, вивченому, здається, уздовж і впоперек? Та виявляється, усі ці справді численні праці розглядають лише ікони, писані, так би мовити, дипломованими спеціалістами: малярами, що дістали на цей вид діяльності церковну ліцензію. Решту образів мистецтвознавці зазвичай вважали за «базарно–кітчевий продукт», не вартий серйозної уваги. Народна ікона цікавила лише диваків–колекціонерів.

Аж ось один із таких збирачів — черкаський художник Микола Бабак — довів свою колекцію народних ікон до півтисячі дошок і запросив поглянути на це доктора мистецтвознавства Олександра Найдена. Той був вражений: критична маса зібраних докупи творів висвітлила невідомий досі феномен — більшість народних ікон виявилася роботою професіоналів, але вони концептуально, сказати б, різнилися від канонічних зразків. Чому цього не бачили раніше? О. Найден пише: «Це можна віднести до закономірних стереотипів неприйняття і недооцінки нового або знову відкритого: до таких як, наприклад, ставлення академічної школи до творчості імпресіоністів».

Відтак, перед нами ПЕРШЕ дослідження народної ікони. Учений систематизував основні відмінності між храмовою та хатньою іконами. Найперше, це різна кольорова гама. Народні ікони легко впізнати за «мажорним… святково–радісним колористичним настроєм», вони «створювалися ніби спеціально для сільської хати з її недостатнім освітленням, з її крейдяно–глиняним світловим колоритом, з її ряднами, рушниками та букетами сухих трав і квітів». І тут автор іще раз наголошує на певній внутрішній спорідненості народних ікон із відомою школою малярства: «Екзистент–дискурс цих ікон тримається на певних кольорових сполученнях, властивих живопису імпресіоністів».

Але найбільше і найперше суть народного іконопису, вважає автор, збагнув український художник світового канону Казимир Малевич — цілий розділ присвячено аналізові його творчості під кутом її спорідненості з принципами хатньої ікони. Окрім нього, пише далі автор, дух народної ікони виразно струмить і з творів як класиків (С. Васильківський, брати Кричевські, О. Архи­пен–
ко, О. Богомазов, К. Білокур, М. Приймаченко), так і сучас­них живописців (Т. Яблон­ська, І. Марчук, В. Бажай, Г. Неледва, П. Бевза, Т. Сильваші, В. Сидоренко, М. Бабак).

Цю спорідненість О. Найден бачить не лише у колористиці. Друга відмінність хатньої ікони від храмової — переважне використання різної символіки. Дослідник вбачає тут «аналогії з хатньою селянською орнаментикою — ряден, вишивки, настінного розпису». А в цих останніх, як відомо, закодовано прадавні вірування. Вельми інтригуючими, наприклад, є висновки про те, як поганський архетип Світового дерева трансформувався в народній іконі у символ віри — Хрест. У стилістиці хатньої ікони автор віднаходить навіть відлуння знахарських замовлянь.

Третя відмінність: народні художники «ігнорували» найбільш трагічні сюжети Святого письма. Наприклад, ікони з розп’яттям Христа майже не зустрічаються; також «зрідка можна зустріти по–справжньому аскетично–стражденний образ Богородиці». Отже, хатня ікона фактично протистояла аскетизмові офіційних церковних образів. Аж настільки, що ці два різновиди іконопису практично не уживалися в одному інтер’єрі: «Церковні ікони, які потрапляли до селян після зруйнування храмів у 30—40–х роках ХХ ст. , щодо свого образного характеру, кольорової та живописно–пластичної організації не узгоджуються, або навіть дисонують з просторово–середовищним світом хатнього інтер’єру. Відчуваючи, бачачи це, селяни такі ікони тримали як реліквії і майже ніколи не вішали на стіни».

Усі ці нетрадиційні спостереження автор дослідження вправно ілюструє свідченнями з творів Марка Вовчка, Нечуя–Левицького, Довженка, Тютюнника, Си­моненка, а сміливі теоретичні висновки ґрунтує на міркуваннях відомих культурологів — Ортеги–і–Гассета, Гайдеґґера, Флоренського, Петрова, Аверинцева. Отже — виходить переконливо.

Та оскільки робота ця першопрохідницька, лишається й чимало запитань. Насамперед, це стосується деяких термінів. О. Найден називає народну ікону «імітаційною» (не за суттю, а за формою). Проте будь–яка ікона імітує канонічні образи та сюжети. Більш за те: у післяслові культуролог Лесь Герасимчук (до речі, експерт «Книжки року») припускає, що професійна та народна ікона взорували загалом на різні релігійні твори: «Хатня ікона більшою мірою, ніж храмова, спиралася не стільки на святописемні тексти, скільки на переказ, апокрифічні тексти та народну перцепцію віровизнавчої царини». Сам пан Герасимчук послуговується терміном «хатня ікона», що виглядає цілком доречно, особливо під оглядом того, що й сам О. Найден вважає: специфіку народної ікони «виробив» саме простір сільської хати.

У дослідженні доктора Найдена чимало місця приділено реконструкції економічного аспекту високої популярності народної ікони. Перебуваючи поза жорстким контролем церковників, ремісники, що продукували народну ікону, могли нехтувати деякими трудомісткими процесами виготовлення образів. Відтак, їхні роботи виконувалися швидше і були дешевші. Утворилася жорстка конкуренція за величезний ринок збуту: серединою ХІХ сторіччя лише до Києва щороку прибувало до півмільйона богомольців — і кожний купував ікони. Яка частка з них була «базарним кітчем»? У зібранні М. Бабака, досліджуваному О. Найденом, «є низка ікон, написаних тими самими дяками–малярами, до яких приходив юний Т. Шевченко, щоб стати учнем». Переважну більшість їхніх робіт учений зараховує до високо–ремісничих. Хто ж тоді виробляв відвертий іконний кітч та — головне — хто і скільки його купував? Словом, як завершує післямову Л. Герасимчук, потрібне подальше вивчення «соціології духовних преференцій» українських селян позаминулого сторіччя.

Директор Інституту мистецтвознавства Г. Скрипник оцінює наукову вагу роботи О. Найдена як таку, що «накреслює перспективи і вказує шляхи майбутніх досліджень». Тобто, як талановито–розвідницьку.

 

Год издания: 2009

Количество страниц: 550

Издательство: Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Рыльского НАН Украины

Примечание: подарочное издание, упакован в короб, серебрение обреза, увеличенный формат

Наличие:

 

Количество

Price: 0.00 RUR

«Православная икона России, Украины, Беларуси. Каталог выставки в ГТГ»

Описание: Усилиями Государственной Третьяковской галереи, Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, Национального художественного музея Республики Беларусь предпринята попытка на примере 89 православных икон XIV – первой половины XVI века показать не только национальное своеобразие, но и родство изобразительного искусства трех братских народов, имеющих одни корни, общие истоки и общего наставника – Византию. Развиваясь в разных исторических условиях, русская, украинская и белорусская иконопись стала выдающимся явлением в культурах своих стран. Издание подготовлено к выставке «Православная икона России, Беларуси, Украины», посвященной 1020-летию Крещения Руси. Открывают его приветствия иерархов Православной церкви. Разделы «Россия. Государственная Третьяковская галерея»; «Украина. Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник»; «Беларусь. Национальный художественный музей Республики Беларусь» представляют лучшие памятники иконописи из музейных собраний, знакомят с духовным творческим наследием, разнообразие стилей и направлений.

 

Год издания: 2008

Количество страниц: цв. илл.

Издательство: ГТГ

Наличие: 

Дополнительные ОписаниеПодробнее

СОДЕРЖАНИЕ: Приветственные слова иерархов Православной церкви 7 Приветствие директоров музеев 11 Россия Государственная Третьяковская галерея 12 Украина Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник 70 Беларусь Национальный художественный музей Республики Беларусь 134 Сокращения названий выставок 195 Указатель произведений 198 Указатель имён коллекционеров и дарителей 201 Словарь 202 Сокращения 205

Количество

Price: 0.00 RUR

Высоцкая Н.В. «Живопись барокко Беларуси»/ «Жывапiс барока Беларусi»

Описание:

Букинистическое издание.

 

Год издания: 2003

Количество страниц: 304

Издательство: «Беларуская Энцыклапедыя»

Язык: белорусский, русский, английский, французский, немецкий, итальянский

Примечание:

Наличие:

Количество

Price: 0.00 RUR

«Побеждая время… Реставрация в Русском музее». Сост. М. Малкин, Н. Маринуца

Описание:  «Коллекция Государственного Русского музея насчитывает около 400 тысяч произведений отечественного изобразительного искусства, созданных в течение тысячи лет — с X века до наших дней. У каждого музейного экспоната — своя неповторимая судьба. Но все они, как люди, не вечны и поэтому неумолимо стареют, подвержены различным болезням и требуют постоянной заботы. Одна из главнейших задач музея — победить время: вернуть молодость творениям художников прошлого, бороться с подстерегающими их опасностями, сохранить уникальные культурные ценности для будущих поколений.

Это издание, как и одноименная выставка, приглашает совершить путешествие в самую таинственную область полного загадок музейного мира и познакомиться с работой реставраторов Русского музея.
Реставратор — редкая профессия, требующая от человека преданной любви к своему делу, огромного терпения и долгих лет обучения, больших разносторонних знаний и страсти исследователя-первооткрывателя. Реставрация сегодня — это и наука, и искусство. Применение в реставрационной практике самых современных технологий и достижений в области физики, химии и других точных дисциплин гармонично сочетается с использованием бережно передаваемых от учителя к ученику секретов мастерства, часто уходящих корнями в глубину веков.

В альбоме и на выставке представлены разновременные и разностильные произведения — иконы, предметы декоративно-прикладного и народного искусства, живописные полотна и графические листы. Собранные вместе, они позволяют по достоинству оценить сложную работу нескольких поколений реставраторов Русского музея.
Это не только своеобразный отчет реставраторов 1980-1990-х годов и показ лучших работ их наставников — мастеров 1950-1970-х годов. Музей впервые раскрывает перед зрителем и читателем тайны реставрации своих шедевров, рассказывает о том, как благодаря подвижническому труду побеждающих время художников-реставраторов решается важнейшая проблема сохранения и сбережения музейных коллекций».

И.И.Карлов,
заместитель директора, главный хранитель Государственного Русского музея

Букинистическое издание.

 

Год издания: 1998

Количество страниц: 272

Издательство: «Государственный Русский музей»

Примечание:

Наличие:

Дополнительные ОписаниеПодробнее

СОДЕРЖАНИЕ Предисловие 5 Вступление 6 Каталог Сектор реставрации древнерусской темперной живописи 12 Сектор реставрации масляной живописи и смешанных живописных техник 48 Сектор реставрации графики 100 Сектор реставрации тканей 124 Сектор реставрации керамики и стекла 138 Сектор реставрации деревянной полихромной скульптуры 150 Сектор реставрации полихромной и золоченой резьбы 162 Сектор реставрации деревянной и фанерованной мебели 174 Сектор реставрации каменной и гипсовой скульптуры 188 Сектор реставрации художественных рам 196 Иллюстрации 206 Принятые сокращения 270 Словарь терминов 271

Количество

Price: 0.00 RUR

Высоцкая Н.Ф. «Скульптура и резьба Беларуси XII — XVIII вв.»

Описание: Настоящий научный Каталог посвящен уникальной коллекции пластики Беларуси XII — XVIII вв. собрания Национального Художественного музея Республики Беларусь. За двумя вводными статьями дан сам Каталог, в котором проиллюстрированы и описаны шедевры белорусской скульптуры и резьбы, раскрытие реставраторами, приведены словарь мастеров, работавших в Беларуси в  XV — XVIII вв., в России во второй половине XVII — начале XVIII вв., словари специальных терминов и инструментов.

Издание рассчитано на специалистов и всех интересующихся искусством Беларуси XII — XVIII вв.

Букинистическое издание.

Год издания: 1998

Количество страниц: 224

Издательство: «Беларуская Энцыклапедыя»

Дополнительные ОписаниеПодробнее

Сакральне мистецтво Івано-Франківіцйнй, унікальноі за природним та історйчнйм ландшафтом частки Галичини в етнокультурних межах Гуцулыцини, південно-східно’і Бойківіцйнй, Покуття та Опілля, — це «Іегга іпсо§пііа» національноі образотворчоі пам’яті. Увага досліднйків цього регіону традйційно прикута до сфери народно? творчості, етнографі’і, дерев’яноі архітектурн. 3 багатства пам’яток іконопйсу, монументального живопису, скульптури XV — початку XX століть до всеукрашського контексту введено поодйнокі твори. Здебілыпого визнання І слава приходили до них уже після перемішення до столичних музеів, де вони потрапляли у поле зору науковців й шанувальнйків старовини. Непоправними й невиправданими е втрати давнього мистецтва області, а збережена частина ще не мае чіткого окреслення за терйторіальнймй й художньо-стйлістйчнймй ознаками.

Количество

Price: 500.00 RUR

Loading Обновление корзины…

Живая вера. Ветка / Living Faith. Vetka. Авт. сост. Г.Г. Нечаева, О.Д. Баженова.

Описание: В альбом включены памятники из собрания Ветковского музея народного творчества имени Ф.Г.Шклярова. Старообрядцы — выходцы из различных регионов России, в том числе и из Москвы — поселились в XVII в. в Ветке и 14 окрестных слободах. Так возник крупнейший центр старообрядчества на территории Беларуси. Ветковская культура объединила в себе великорусские и белорусские корни и внесла неоценимый вклад в культурную традицию обеих стран.

Впервые живописные работы XVII-XX вв. предстают как часть целостной художественной культуры Ветки — глубоко оригинального явления в истории искусства Беларуси. Системно рассматриваются и публикуются коллекции местных памятников прикладных искусств: золотного шитья, шитья жемчугом и бисером, чеканки и гравировки по металлу, золоченой резьбы по дереву. Представлен ряд живописных икон-киотов, включающих литые образки и кресты, что дает возможность оценить оригинальность этого явления в ветковской культуре.

Книга, в которой ярко отражена связь времен — современности и древнего русского благочестия, представляет интерес как для специалистов-искусствоведов, историков, экспертов в области иконописи, так и для широкого круга читателей.

 

Год издания: 2012

Количество страниц: 472

Издательство: Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся Броукi

Язык: русский/английский

Примечание: подарочное издание, золоченый обрез

Наличие:

Количество

Price: 0.00 RUR

Откович В., Пилип’юк В. «УкраÏнская iкона XIV — XVIII ст. / Vasyl Otkovych, Vasyl Pylypiuk. Ukrainian icon XIV — XVIII cent»

Описание:

Букинистическое издание.

Год издания: 1999

Количество страниц:

Издательство: «Свiтло й Тiнь»

Наличие:

Количество

Price: 0.00 RUR

Виктор Мельник «Сакральне мистецтво галичини XV — XX столiт. В експозицiï Iвано-Франкiвського художнього музею»

Описание: Сакральне мистецтво Івано-Франківіцйнй, унікальноі за природним та історйчнйм ландшафтом частки Галичини в етнокультурних межах Гуцулыцини, південно-східно’і Бойківіцйнй, Покуття та Опілля, — це «Іегга іпсо§пііа» національноі образотворчоі пам’яті. Увага досліднйків цього регіону традйційно прикута до сфери народно? творчості, етнографі’і, дерев’яноі архітектурн. 3 багатства пам’яток іконопйсу, монументального живопису, скульптури XV — початку XX століть до всеукрашського контексту введено поодйнокі твори. Здебілыпого визнання І слава приходили до них уже після перемішення до столичних музеів, де вони потрапляли у поле зору науковців й шанувальнйків старовини. Непоправними й невиправданими е втрати давнього мистецтва області, а збережена частина ще не мае чіткого окреслення за терйторіальнймй й художньо-стйлістйчнймй ознаками.

 Ознакомиться с содержанием книги можно ниже.

 

Год издания: 2007

Количество страниц: 224

Издательство: «Лiлея-НВ»

Наличие: 

Дополнительные ОписаниеПодробнее

ЗМІСТ В СТУП 7 РОЗДІЛ I Наше місто і храм 15 Фрагмента «Візантійськоі осені». Іконопйс XVI століття 37 Під шатами Ренесансу і Бароко. Іконопйс XVII — першоі половини XVIII століть 49 Два шляхи традицН. Іконопйс друго’і половини XVIII — кінця XIX століть 65 Таемнйці алегорйзму. Олійне малярство XVII — XVIII століть 81 Три вймірй галйцькоі пластики. Скульптура кінця XVI — XVIII століть 87 «Прйстоячі» з перехрестя. Народна скульптура XVIII — XIX століть 107 РОЗДІЛ II Каталог експонованих творів. Темперне та олійне малярство на дошці і полотні Скульптура кінця XVI — початку XX століть 113 Словник термінів та іконографічнйх тем сакрального мистецтва 193 Перелік майстрів сакрального мистецтва, які працювали на теренах краю у XVI — першій половйні XX століть: малярів, скульпторів, різьбярів, ілюмінаторів 201 Перелік репродукцій 209 РЕЗЮМЕ 214

Количество

Price: 0.00 RUR

«УкраÏнський iконопис XII — XIX ст. з колекцiï нхму». / «Ukrainian icon XII — XIX c. from collecion namu».

Описание:

Букинистическое издание.

Год издания: 2005

Количество страниц: 256

Издательство: «Артанiа Нова»

Наличие: есть

Количество

Price: 2,500.00 RUR

Loading Обновление корзины…

ДорофIeнко I., Мiляева Л, Рутковська О. «Сорочинський iконостас»/Inna Dorofienko, Liudmyla Miliaeva, Olha Rutkovska «The Sorochynskyi Iconostatsis»

Описание: Найновіше видання «Родоводу» — яскравий художній альбом, присвячений Сорочинському іконостасу (іконостасу церкви Спасо-Преображення в с. Великі Сорочинці, Полтавська обл.) – знаковій пам’ятці українського бароко. Цей іконостас, створений у період найвищого розквіту барокового стилю, відобразив його найтиповіші риси та кращі надбання. Чудовий живопис, створений різними майстрами, пишне різьблення та оздоблення разом створюють надзвичайно цікавий твір мистецтва доби Гетьманщини.

 

До видання увійшли не тільки унікальні фото ікон, зроблені Іваном Креженстовським, але й вагомі наукові статті. Одна з них – належить відомому мистецтвознавцеві Людмилі Миляєвої, в ній авторка розглядає Сорочинський іконостас та церкву Спасо-Преображення в загальному контексті барокового стилю. Автори іншої статті – Інна Дорофієнко та Ольга Рутковська розповідають про багаторічний досвід реставрації цього унікального іконостасу. Важливе значення має також переклад текстових матеріалів альбому англійською мовою, зроблений Мартою Олійник з Канади і відредагованою Романою Ляброссе з Нью-Йорку. Завдяки ньому цю унікальну пам’ятку, що насправді має світове значення, тепер можна представити й поза межами України.

 

Год издания: 2010

Количество страниц: 168 стр., цв. илл

Издательство: Родовiд

Язык: украинский/английский

Примечание: увеличенный формат, мелованная бумага

Наличие:

Количество

Price: 0.00 RUR

«Ukrainian icons 13 th — 18 th centuries fom Private Collections»

Описание:

 

Год издания: 2008

Количество страниц:

Издательство: «Rodovid press»

Примечание: 2-е издание

Наличие:

Количество

Price: 0.00 RUR

«УкраÏнський портрет XVI — XVIII столiть». Каталог-альбом

Описание: Среди многочисленных художественных выставок, которые Национальный художественный музей Украины устраивал на протяжении последних лет, «Украинский портрет XVI—XVIII веков» (май-октябрь 2005 года) —выставка уникальная: нечасто удается собрать под одной крышей отборную художественную роскошь из разных музеев, мало какая выставка имеет такую широкую часовую и высокохудожественную ретроспективу…

З-поміж численних художніх виставок, що їх Національний художній музей України влаштовував протягом останніх років, “Український портрет XVI–XVIII століть” (травень-жовтень 2005 року) – виставка унікальна: мало яка виставка мала таку широку часову й високохудожню ретроспективу.

Серед авторів “Українського портрету XVI–XVIII століть”, окрім українських (знаних, маловідомих та анонімних), – чимало майстровитих європейців: вони відкривали Україну через своїх українських замовників, завдяки їхній праці маємо часточку збереженої, дуже природної й правдивої України. Зайве повторювати ці імена – ціле їхнє гроно знайдете у фундаментальному науковому супроводі цієїї портретної галереї.

Букинистическое издание.

Год издания: 2006

Количество страниц: 351

Издательство: «Галерея», «Артанія Нова»

Язык: украинский, английский

Примечание: увеличенный формат, мелованная бумага.

Наличие: есть 

Количество

Price: 3,000.00 RUR

Loading Обновление корзины…

Скоп-Друзюк Г, Скоп П. «Iконостас XVIII — XVIII столiття iз села староï скваряви»

Описание:

 

Год издания: 2009

Количество страниц: 160

Издательство: «Логос»

Наличие:

Количество

Price: 0.00 RUR

Патрiарх Димирий (Ярема). «Iконнопис Захiдной Украïни XII — XV ст.»

Описание:

Букинистическое издание.

Год издания: 2005

Количество страниц:

Издательство: «Друкарськi куншти»

Примечание:

Наличие:

Количество

Price: 0.00 RUR

Ильинская Е. «Иконы Пресвятой Богородицы с толкованием их духовного смысла»

Описание: В книгу вошло описание  иконографий 83 чудотворных  икон Божией Матери. Это  великолепное подарочное издание обладает высочайшим качеством итальянской печати. Краткий содержательный текст понятным языком разъясняет значение символики и деталей изображения. В книге представлен богатый иллюстративный материал: более 100 изображений икон, написанных в мастерской Екатерины Ильинской и около 300 изображений древних икон Пресвятой Богородицы.

Благодаря данной книге Вы сможете узнать о истории  древних чудотворных образов, о том, где и в каком храме  Вы можете их найти, в каких случаях  прибегать к ним в молитве.

Год издания: 2013

Количество страниц: 376

Издательство: «L.E.G.O.S.p.A.»

Примечание: подарочное издание, суперобложка, мелованная бумага

Наличие:

Количество

Price: 0.00 RUR

Екатерина Ильинская. «Секреты иконописца»

Описание: Впервые издана книга Екатерины Ильинской «СЕКРЕТЫ ИКОНОПИСЦА», раскрывающая древние приёмы создания иконы, которые в прежние времена только устно передавались от мастера к ученику.

Книга является единственным уникальным изданием, где, благодаря современной технике, удалось заснять и представить более 1000 фотографий, поэтапно раскрывающих процесс создания иконы от изготовления доски до покрытия иконы лаком. Издание является практическим пособием и самоучителем по иконописи.

Книга написана увлекательным языком и показывает иконописный труд изнутри, рассказывает о курьёзах творческой жизни автора. Она будет интересна как специалистам,  так и широкому кругу читателей.

 

Год издания: 2011
Количество страниц: 180
Издательство: Иконописная мастерская Екатерины Ильинской
Наличие: есть

Дополнительные ОписаниеПодробнее

СОДЕРЖАНИЕ Главный секрет 9 Иконописная доска 11 Водяная баня 16 Клей 16 Паволока 23 Левкас 26 Тонировка и вощение доски 33 Композиция и рисунок 35 Нанесение рисунка 43 Графья 49 Позолота 51 Украшение иконы эмалями и камнями 64 Краски и их приготовление 66 Пигменты 73 Нанесение краски 99 Кисти 103 Роскрышь 109 Прописка доличной части 113 Прописка творёным золотом 117 Прописка ликов (личное письмо) 123 Ассисты 135 Прописка чернью 139 Надписи и обводки 141 Покрытие иконы защитным лаком 147 Живописные иконы 157 Новые технологии 163 Иконы, написанные в мастерской Екатерины Ильинской 166 Послесловие 191 Об авторе: ИЛЬИНСКАЯ ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА На иконописную и преподавательскую деятельность Екатерину Борисовну Ильинскую благословил Его Святейшество, Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, во время её работы в Отделе Образования и катехизации Русской Православной Церкви в 1998 году. Своё творчество Екатерина посвятила иконописи и реставрации икон. Она раскрывается как человек, доподлинно изучивший тайны ремесла и постоянно работающий над совершенствованием мастерства. Благодаря соприкосновению с древними памятниками, Екатерина в своей работе использует тысячелетний опыт и традиции русского иконописания. Имея столь твёрдую основу в соединении с собственным талантом, она создаёт прекрасные произведения, наполненные жизнью. Иконы, написанные Екатериной, поражают силой своей духовности. В каждом, кто внимательно рассматривает их, просыпаются лучшие человеческие качества.

Количество

Price: 1,800.00 RUR

Loading Обновление корзины…

Монахиня Иулиания. «Труд иконописца»

Описание: Монахиня Иулиания (в миру — Мария Николаевна Соколова) на протяжении шестидесяти лет занималась иконописью, всей своей жизнью, подвижническим трудом, скромностью, глубокой православной верой являя пример того, каким должен быть иконописец.

 

Год издания: 2008

Количество страниц: 352

Издательство: «Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Примечание: в приложении опубликованы прориси

Наличие:

Дополнительные ОписаниеПодробнее

Часть 1 Монахиня Иулиания Н.Е. Алдошина Жизнеописание 6 В.В. Быков Иконописец Мария 33 Часть 2 Руководство для начинающих иконописцев Начинающему иконописцу 44 Иконопись есть искусство традиции 48 Техника иконописи 54 Этапы иконописания Выбор основы и ее обработка 54 Подготовка доски к грунтовке 60 Процесс наложения грунта на доску 64 Заравнивание грунта 67 Грунтовка «холстяной дцки» (таблетки) 68 Рисунок 70 Прорись 78 Подлинники 83 Золочение 87 Красочный слой 90 Олифление 107 Приложения Лик Спасителя, Его внешний вид, по древнейшему документу 110 Внешний вид и нравственная высота Пресвятой Богородицы 112 Описание принятых в иконописи изображений одежд 113 Часть 3 Богословские статьи Церковь — Тело Христово 118 В чем истинная святость членов Церкви Святой 124 Образ и подобие Божие в человеке 128 Зрение духовное 132 Картина и икона 136 Православная икона 152 Смысл и содержание иконы 156 Икона — свидетельство Боговоплощения 163 История иконографии образа «Воскресение Христово» (в памятниках Востока, Запада, России) 166 Иконография изображения «Сошествие Святого Духа на апостолов» 172 Икона Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева 178 Икона есть богословие в образе 182 Примечания 187 Часть 4 Прориси и рисунки Список прорисей и рисунков 190 Прориси 198 Рисунки из альбома 1929 года 316

Количество

Price: 1,100.00 RUR

«Сохранить для потомков к 55-летию ГосНИИР 1957-2012 гг.» Альбом

Описание: «Красота спасет мир» – эти слова великого русского писателя  являют  собой

нравственный принцип, лежащий в основе любой творческой деятельности. Однако, во имя этой благодатной цели, сама красота должна быть постоянно спасаема и, прежде всего, от беспощадного времени и не менее жестокого антропогенного воздействия — факторов, составляющих зачастую    непоправимые    свиде-

В этом уникальном альбоме представлена лишь незначительная часть сокровищ, спасенных специалистами Института. Его полувековой юбилей стал поводом подобного обращения к широким кругам общественности.

Мы надеемся, что замечательные произведения искусства, возвращенные к жизни нашими реставраторами, будут небезразличны тем, кому дорога отечественная культура.

Александр Трезвов

Директор Государственного научно-исследовательского института реставрации (ГосНИИР)

В настоящее время представить широкой общественности итог пятиде-

ности Института крайне сложно. Прежде всего, над всем довлеет отсутствие необходимых средств. Далее — многие труды Института, работавшего ранее в границах громадного советского государства, принадлежат ныне «зарубежным» музеям. Даже при желании последних показать свои экспонаты в Москве вступают в действие столь сложные бюрократические препятствия, которые оперативно преодолеть не представляется возможным. Даже некоторые российские музеи, для которых Институтом сделано было не мало, просто не отвечают на запросы организаторов. И все же Государственный научно-исследовательский институт реставрации делает попытку представить результаты своих научных достижений и практического мастерства за пятьдесят пять лет в форме обстоятельного альбома.

Михаил Красилин

 

Год издания: 2012

Количество страниц: 340

Издательство: «Индрик»

Примечание:

Наличие: есть

Дополнительные ОписаниеПодробнее

Содержание: А.В. Трезвов ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 8 М.М.Красилин 55 лет ГосНИИР!!! 9 О.В.Лелекова ОТДЕЛ СТАНКОВОЙ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ 14 И.П. Мокреиова ОТДЕЛ СРЕДНЕВЕКОВЫХ РУКОПИСЕЙ 64 М.С.Чуракова ОТДЕЛ СТАНКОВОЙ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ 106 А.Ф.Дубровин ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЙ,
М.С. Шемаханская КОНСЕРВАЦИИ И РЕСТАВРАЦИИ МЕТАЛЛА 152 К.И.Маслов ОТДЕЛ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ 182 Е.И.Антонова ОТДЕЛ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ СКУЛЬПТУРЫ 202 Г.И.Алексеева ОТДЕЛ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 230 В.Б.Дорохов ЛАБОРАТОРИЯ КЛИМАТА МУЗЕЕВ И ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ 264 М.М.Красилин СЕКТОР ЭКСПЕРТИЗЫ 272 ЕЛ. Малачевская ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСТАВРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 314 С.А.Писарева ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 315 Н.И.Зайцева ОТДЕЛ ПРОПАГАНДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО НАСЛЕДИЯ 318 Н.Л. Ребрикова БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 332 И.П.Игращенкова РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ 334 О.Л.Фирсова ОТДЕЛ ИСТОРИИ и АНАЛИЗА ПРОБЛЕМ РЕСТАВРАЦИИ 338

Количество

Price: 2,000.00 RUR

Loading Обновление корзины…

«Реставрация музейных ценностей России. Триенале IV».

Описание: Каталог выставки.

 

Букинистическое издание.

 

Год издания: 2002

Количество страниц: 256 стр., 590 илл.

Издательство: «СканРус«

Примечание: мелованная бумага

Наличие: есть

 

Дополнительные ОписаниеПодробнее

Содержание: Всероссийский художественный научно-реставрационный центр им. акад. И.Э.Грабаря Государственный научно-исследовательский институт реставрации Межобластное научно-реставрационное художественное управление Реставрационный центр «Музеум-Дизайн+» Государственная научно-реставрационная мастерская «Старинные ткани» Мастерская реставрации произведений графики и рукописей АОЗТ «Филигрань» Государственный Исторический музей Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль» Государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник «Коломенское» Государственный центральный театральный музей им. А.А.Бахрушина Государственный музей А.С.Пушкина Государственный Русский музей Государственный Эрмитаж Государственный музей истории религии Российский этнографический музей Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого Российской Академии наук (Кунсткамера) Центральный военно-морской музей Государственное учреждение военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи Государственный музей истории Санкт-Петербурга Государственный музей городской скульптуры Государственный музей-заповедник «Петергоф» Государственный музей-заповедник «Царское Село» Государственный музей-заповедник «Павловск» Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Объединение «Мосгорархив» Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И.Рудомино Российская Национальная библиотека Центр археологических исследований. Главное управление охраны памятников г. Москвы Московское государственное академическое художественное училище Памяти 1905 года Суздальское художественно-реставрационное училище Возвращенные шедевры Список сокращений

Количество

Price: 3,000.00 RUR

Loading Обновление корзины…

Штефан Ткач «Иконы 16-19 веков в северо-восточной Словакии»/ Štefan Tkáč «Ikony zo 16-19 storočia na severovychodnom slovensku»

Описание: Вашему вниманию предлагается книга Stefanа Tkacа «Ikony». Ознакомиться с содержанием можно ниже.

Изучение икон, т.е. религиозных картины, используемые в Восточных Церквях; здесь, в частности, в плане истории, описания, техники живописи, анализа конкретных произведений и многих других, касающихся словацких икон.

Studie o ikonách, tedy o náboženských obrazech užívaných ve východních církvích; zde konkrétně jde o historii, charakteristiku, techniku malby, rozbor konkrétních děl a mnoho dalšího, týkajícího se slovenských ikon.

Год издания: 1980

Количество страниц: 280

Издательство: «Tatran»

Примечание: На словацком языке. Каталог парал.: словацк., рус., англ., нем.

 

Дополнительные ОписаниеПодробнее

СОДЕРЖАНИЕ/ OBSAH Предисловие/ Uvodom 9 Сущность иконы/ O PODSTATE IKONY 11 История икон/ Z HISTORIE IKON 13 Начало создания икон/ Začiatky tvorby ikon 13 Художественные центры/ Maliarske strediska 13 Иконы на северо-востоке Словакии/ IKONY NA SEVEROVYCHODNOM SLOVENSKU В 16-м веке/ V 16. STOROČI 15 Национальные особенности/ Charakteristika etnika 15 Иконографическая программа украшения/ Ikonograficky program vyzdoby 16 Художественные мастерские/ Maliarske dielne 20 Влияние и особенности/ Jednotlive vplyvy a orientacia 22 Изобразительные средства/ Zobrazovacie prostriedky 24 Техника живописи/ Technologia mal’bу 28 Анализ икон/ Rozbor ikon 31 Преобразования иконы в 17-19 вв./ PREMENA IKON V 17.-19. STOROČI 51 Особенности современной ситуации/ Charakteristika dobovej situacie 51 Laicizacia maliarskych dielni 53 Преображение традиции/ Transfiguracia tradicie 56 Выразительные средства/ Vyrazove prostriedky 58 Vlastna analyza diel 62 Заключение/ ZAVEROM 75 Каталог/ Katalog 225 Словарь/ Slovniček 258 Литература/ Literatura 263 Резюме/ Resume 269

Количество

Price: 0.00 RUR

LoadingОбновление…