иконы

 

Найден О. «Народна iкона Середньоï Надднiпрянщини в контекстi селянського культурного простору»

Описание: Пересічний читач здивується: що нового–піонерського може бути у дослідженні іконопису, вивченому, здається, уздовж і впоперек? Та виявляється, усі ці справді численні праці розглядають лише ікони, писані, так би мовити, дипломованими спеціалістами: малярами, що дістали на цей вид діяльності церковну ліцензію. Решту образів мистецтвознавці зазвичай вважали за «базарно–кітчевий продукт», не вартий серйозної уваги. Народна ікона цікавила лише диваків–колекціонерів.

Аж ось один із таких збирачів — черкаський художник Микола Бабак — довів свою колекцію народних ікон до півтисячі дошок і запросив поглянути на це доктора мистецтвознавства Олександра Найдена. Той був вражений: критична маса зібраних докупи творів висвітлила невідомий досі феномен — більшість народних ікон виявилася роботою професіоналів, але вони концептуально, сказати б, різнилися від канонічних зразків. Чому цього не бачили раніше? О. Найден пише: «Це можна віднести до закономірних стереотипів неприйняття і недооцінки нового або знову відкритого: до таких як, наприклад, ставлення академічної школи до творчості імпресіоністів».

Відтак, перед нами ПЕРШЕ дослідження народної ікони. Учений систематизував основні відмінності між храмовою та хатньою іконами. Найперше, це різна кольорова гама. Народні ікони легко впізнати за «мажорним… святково–радісним колористичним настроєм», вони «створювалися ніби спеціально для сільської хати з її недостатнім освітленням, з її крейдяно–глиняним світловим колоритом, з її ряднами, рушниками та букетами сухих трав і квітів». І тут автор іще раз наголошує на певній внутрішній спорідненості народних ікон із відомою школою малярства: «Екзистент–дискурс цих ікон тримається на певних кольорових сполученнях, властивих живопису імпресіоністів».

Але найбільше і найперше суть народного іконопису, вважає автор, збагнув український художник світового канону Казимир Малевич — цілий розділ присвячено аналізові його творчості під кутом її спорідненості з принципами хатньої ікони. Окрім нього, пише далі автор, дух народної ікони виразно струмить і з творів як класиків (С. Васильківський, брати Кричевські, О. Архи­пен–
ко, О. Богомазов, К. Білокур, М. Приймаченко), так і сучас­них живописців (Т. Яблон­ська, І. Марчук, В. Бажай, Г. Неледва, П. Бевза, Т. Сильваші, В. Сидоренко, М. Бабак).

Цю спорідненість О. Найден бачить не лише у колористиці. Друга відмінність хатньої ікони від храмової — переважне використання різної символіки. Дослідник вбачає тут «аналогії з хатньою селянською орнаментикою — ряден, вишивки, настінного розпису». А в цих останніх, як відомо, закодовано прадавні вірування. Вельми інтригуючими, наприклад, є висновки про те, як поганський архетип Світового дерева трансформувався в народній іконі у символ віри — Хрест. У стилістиці хатньої ікони автор віднаходить навіть відлуння знахарських замовлянь.

Третя відмінність: народні художники «ігнорували» найбільш трагічні сюжети Святого письма. Наприклад, ікони з розп’яттям Христа майже не зустрічаються; також «зрідка можна зустріти по–справжньому аскетично–стражденний образ Богородиці». Отже, хатня ікона фактично протистояла аскетизмові офіційних церковних образів. Аж настільки, що ці два різновиди іконопису практично не уживалися в одному інтер’єрі: «Церковні ікони, які потрапляли до селян після зруйнування храмів у 30—40–х роках ХХ ст. , щодо свого образного характеру, кольорової та живописно–пластичної організації не узгоджуються, або навіть дисонують з просторово–середовищним світом хатнього інтер’єру. Відчуваючи, бачачи це, селяни такі ікони тримали як реліквії і майже ніколи не вішали на стіни».

Усі ці нетрадиційні спостереження автор дослідження вправно ілюструє свідченнями з творів Марка Вовчка, Нечуя–Левицького, Довженка, Тютюнника, Си­моненка, а сміливі теоретичні висновки ґрунтує на міркуваннях відомих культурологів — Ортеги–і–Гассета, Гайдеґґера, Флоренського, Петрова, Аверинцева. Отже — виходить переконливо.

Та оскільки робота ця першопрохідницька, лишається й чимало запитань. Насамперед, це стосується деяких термінів. О. Найден називає народну ікону «імітаційною» (не за суттю, а за формою). Проте будь–яка ікона імітує канонічні образи та сюжети. Більш за те: у післяслові культуролог Лесь Герасимчук (до речі, експерт «Книжки року») припускає, що професійна та народна ікона взорували загалом на різні релігійні твори: «Хатня ікона більшою мірою, ніж храмова, спиралася не стільки на святописемні тексти, скільки на переказ, апокрифічні тексти та народну перцепцію віровизнавчої царини». Сам пан Герасимчук послуговується терміном «хатня ікона», що виглядає цілком доречно, особливо під оглядом того, що й сам О. Найден вважає: специфіку народної ікони «виробив» саме простір сільської хати.

У дослідженні доктора Найдена чимало місця приділено реконструкції економічного аспекту високої популярності народної ікони. Перебуваючи поза жорстким контролем церковників, ремісники, що продукували народну ікону, могли нехтувати деякими трудомісткими процесами виготовлення образів. Відтак, їхні роботи виконувалися швидше і були дешевші. Утворилася жорстка конкуренція за величезний ринок збуту: серединою ХІХ сторіччя лише до Києва щороку прибувало до півмільйона богомольців — і кожний купував ікони. Яка частка з них була «базарним кітчем»? У зібранні М. Бабака, досліджуваному О. Найденом, «є низка ікон, написаних тими самими дяками–малярами, до яких приходив юний Т. Шевченко, щоб стати учнем». Переважну більшість їхніх робіт учений зараховує до високо–ремісничих. Хто ж тоді виробляв відвертий іконний кітч та — головне — хто і скільки його купував? Словом, як завершує післямову Л. Герасимчук, потрібне подальше вивчення «соціології духовних преференцій» українських селян позаминулого сторіччя.

Директор Інституту мистецтвознавства Г. Скрипник оцінює наукову вагу роботи О. Найдена як таку, що «накреслює перспективи і вказує шляхи майбутніх досліджень». Тобто, як талановито–розвідницьку.

 

Год издания: 2009

Количество страниц: 550

Издательство: Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Рыльского НАН Украины

Примечание: подарочное издание, упакован в короб, серебрение обреза, увеличенный формат

Наличие:

 

Количество

Price: 0.00 RUR

Живая вера. Ветка / Living Faith. Vetka. Авт. сост. Г.Г. Нечаева, О.Д. Баженова.

Описание: В альбом включены памятники из собрания Ветковского музея народного творчества имени Ф.Г.Шклярова. Старообрядцы — выходцы из различных регионов России, в том числе и из Москвы — поселились в XVII в. в Ветке и 14 окрестных слободах. Так возник крупнейший центр старообрядчества на территории Беларуси. Ветковская культура объединила в себе великорусские и белорусские корни и внесла неоценимый вклад в культурную традицию обеих стран.

Впервые живописные работы XVII-XX вв. предстают как часть целостной художественной культуры Ветки — глубоко оригинального явления в истории искусства Беларуси. Системно рассматриваются и публикуются коллекции местных памятников прикладных искусств: золотного шитья, шитья жемчугом и бисером, чеканки и гравировки по металлу, золоченой резьбы по дереву. Представлен ряд живописных икон-киотов, включающих литые образки и кресты, что дает возможность оценить оригинальность этого явления в ветковской культуре.

Книга, в которой ярко отражена связь времен — современности и древнего русского благочестия, представляет интерес как для специалистов-искусствоведов, историков, экспертов в области иконописи, так и для широкого круга читателей.

 

Год издания: 2012

Количество страниц: 472

Издательство: Беларуская Энцыклапедыя iмя Петруся Броукi

Язык: русский/английский

Примечание: подарочное издание, золоченый обрез

Наличие:

Количество

Price: 0.00 RUR

Скоп-Друзюк Г, Скоп П. «Iконостас XVIII — XVIII столiття iз села староï скваряви»

Описание:

 

Год издания: 2009

Количество страниц: 160

Издательство: «Логос»

Наличие:

Количество

Price: 0.00 RUR

Патрiарх Димирий (Ярема). «Iконнопис Захiдной Украïни XII — XV ст.»

Описание:

Букинистическое издание.

Год издания: 2005

Количество страниц:

Издательство: «Друкарськi куншти»

Примечание:

Наличие:

Количество

Price: 0.00 RUR

«Ukrainian icons 13 th — 18 th centuries fom Private Collections»

Описание:

 

Год издания: 2008

Количество страниц:

Издательство: «Rodovid press»

Примечание: 2-е издание

Наличие:

Количество

Price: 0.00 RUR

«УкраÏнський iконопис XII — XIX ст. з колекцiï нхму». / «Ukrainian icon XII — XIX c. from collecion namu».

Описание:

Букинистическое издание.

Год издания: 2005

Количество страниц: 256

Издательство: «Артанiа Нова»

Наличие: есть

Количество

Price: 2,500.00 RUR

Loading Обновление корзины…

Откович В., Пилип’юк В. «УкраÏнская iкона XIV — XVIII ст. / Vasyl Otkovych, Vasyl Pylypiuk. Ukrainian icon XIV — XVIII cent»

Описание:

Букинистическое издание.

Год издания: 1999

Количество страниц:

Издательство: «Свiтло й Тiнь»

Наличие:

Количество

Price: 0.00 RUR

Виктор Мельник «Сакральне мистецтво галичини XV — XX столiт. В експозицiï Iвано-Франкiвського художнього музею»

Описание: Сакральне мистецтво Івано-Франківіцйнй, унікальноі за природним та історйчнйм ландшафтом частки Галичини в етнокультурних межах Гуцулыцини, південно-східно’і Бойківіцйнй, Покуття та Опілля, — це «Іегга іпсо§пііа» національноі образотворчоі пам’яті. Увага досліднйків цього регіону традйційно прикута до сфери народно? творчості, етнографі’і, дерев’яноі архітектурн. 3 багатства пам’яток іконопйсу, монументального живопису, скульптури XV — початку XX століть до всеукрашського контексту введено поодйнокі твори. Здебілыпого визнання І слава приходили до них уже після перемішення до столичних музеів, де вони потрапляли у поле зору науковців й шанувальнйків старовини. Непоправними й невиправданими е втрати давнього мистецтва області, а збережена частина ще не мае чіткого окреслення за терйторіальнймй й художньо-стйлістйчнймй ознаками.

 Ознакомиться с содержанием книги можно ниже.

 

Год издания: 2007

Количество страниц: 224

Издательство: «Лiлея-НВ»

Наличие: 

Дополнительные ОписаниеПодробнее

ЗМІСТ В СТУП 7 РОЗДІЛ I Наше місто і храм 15 Фрагмента «Візантійськоі осені». Іконопйс XVI століття 37 Під шатами Ренесансу і Бароко. Іконопйс XVII — першоі половини XVIII століть 49 Два шляхи традицН. Іконопйс друго’і половини XVIII — кінця XIX століть 65 Таемнйці алегорйзму. Олійне малярство XVII — XVIII століть 81 Три вймірй галйцькоі пластики. Скульптура кінця XVI — XVIII століть 87 «Прйстоячі» з перехрестя. Народна скульптура XVIII — XIX століть 107 РОЗДІЛ II Каталог експонованих творів. Темперне та олійне малярство на дошці і полотні Скульптура кінця XVI — початку XX століть 113 Словник термінів та іконографічнйх тем сакрального мистецтва 193 Перелік майстрів сакрального мистецтва, які працювали на теренах краю у XVI — першій половйні XX століть: малярів, скульпторів, різьбярів, ілюмінаторів 201 Перелік репродукцій 209 РЕЗЮМЕ 214

Количество

Price: 0.00 RUR

Ильинская Е. «Иконы Пресвятой Богородицы с толкованием их духовного смысла»

Описание: В книгу вошло описание  иконографий 83 чудотворных  икон Божией Матери. Это  великолепное подарочное издание обладает высочайшим качеством итальянской печати. Краткий содержательный текст понятным языком разъясняет значение символики и деталей изображения. В книге представлен богатый иллюстративный материал: более 100 изображений икон, написанных в мастерской Екатерины Ильинской и около 300 изображений древних икон Пресвятой Богородицы.

Благодаря данной книге Вы сможете узнать о истории  древних чудотворных образов, о том, где и в каком храме  Вы можете их найти, в каких случаях  прибегать к ним в молитве.

Год издания: 2013

Количество страниц: 376

Издательство: «L.E.G.O.S.p.A.»

Примечание: подарочное издание, суперобложка, мелованная бумага

Наличие:

Количество

Price: 0.00 RUR

Монахиня Иулиания. «Труд иконописца»

Описание: Монахиня Иулиания (в миру — Мария Николаевна Соколова) на протяжении шестидесяти лет занималась иконописью, всей своей жизнью, подвижническим трудом, скромностью, глубокой православной верой являя пример того, каким должен быть иконописец.

 

Год издания: 2008

Количество страниц: 352

Издательство: «Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Примечание: в приложении опубликованы прориси

Наличие:

Дополнительные ОписаниеПодробнее

Часть 1 Монахиня Иулиания Н.Е. Алдошина Жизнеописание 6 В.В. Быков Иконописец Мария 33 Часть 2 Руководство для начинающих иконописцев Начинающему иконописцу 44 Иконопись есть искусство традиции 48 Техника иконописи 54 Этапы иконописания Выбор основы и ее обработка 54 Подготовка доски к грунтовке 60 Процесс наложения грунта на доску 64 Заравнивание грунта 67 Грунтовка «холстяной дцки» (таблетки) 68 Рисунок 70 Прорись 78 Подлинники 83 Золочение 87 Красочный слой 90 Олифление 107 Приложения Лик Спасителя, Его внешний вид, по древнейшему документу 110 Внешний вид и нравственная высота Пресвятой Богородицы 112 Описание принятых в иконописи изображений одежд 113 Часть 3 Богословские статьи Церковь — Тело Христово 118 В чем истинная святость членов Церкви Святой 124 Образ и подобие Божие в человеке 128 Зрение духовное 132 Картина и икона 136 Православная икона 152 Смысл и содержание иконы 156 Икона — свидетельство Боговоплощения 163 История иконографии образа «Воскресение Христово» (в памятниках Востока, Запада, России) 166 Иконография изображения «Сошествие Святого Духа на апостолов» 172 Икона Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева 178 Икона есть богословие в образе 182 Примечания 187 Часть 4 Прориси и рисунки Список прорисей и рисунков 190 Прориси 198 Рисунки из альбома 1929 года 316

Количество

Price: 1,100.00 RUR

Бобров Ю.Г. «Основы иконографии памятников христианского искусства»

Описание: Книга «Основы иконографии памятников христианского искусства» Ю.Г. Боброва предназначена как для специалистов: искусствоведов, живописцев, скульпторов, реставраторов, музейных работников, новейших иконописцев, которые постоянно сталкиваются с иконографическими сюжетами в картинах, гравюрах, скульптурных группах, так и для широкого круга читателей. Это фундаментально подготовленное издание представляет иконографию Нового и Ветхого Заветов во всей ее полноте и нюансах, раскрывающих волшебный мир христианского искусства Востока и Запада.

Год издания: 2010
Количество страниц: 260

Мелованая бумага
Издательство: ИД «Художественная школа»
Наличие: 

Дополнительные ОписаниеПодробнее

Автор книги — Бобров Юрий Григорьевич, родился в 1947 году. Профессор, доктор искусствоведения, член-корреспондент Российской Академии художеств, реставратор высшей квалификации, руководитель мастерской реставрации живописи Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина РАХ. Автор многочисленных публикаций по истории древнерусского искусства, составитель каталогов собраний древнерусской иконописи Национального музея в Стокгольме (2004) и Британского музея в Лондоне (2008), монографий по истории и теории реставрации памятников искусства, в течение многих лет ведет курсы лекций для студентов академии по истории древнерусского искусства и христианской иконографии. Оглавление Предисловие 4 Введение 7 Литературные источники Евангельской иконографии 15 Формирование изобразительного канона 21 Архитектурные формы христианского храма 24 Система росписи христианского храма 26 Изобразительная программа и формы иконостаса 36 Иконография Протоевангельского цикла 45 Иконография Евангельских сцен 53 Сцены Чудес в иконографии Христологического цикла 11 Иконография Страстного цикла 93 Основные иконографические типы образа Иисуса Христа 161 Основные иконографические типы образа Богоматери 187 Ветхозаветная символика и гимнографическая поэтика
образов Богоматери 205 Иконография символико-догматических сюжетов 215 Изображение Святой Троицы 215 Основные черты иконографии Страшного суда 221 Послесловие 233 Глоссарий 235 Именной указатель 243 Указатель сюжетов 249 Библиография 251

Количество

Price: 910.00 RUR

Loading Обновление корзины…

«Прориси икон. Византийские и греческие образцы»

Описание: Книга состоит из иллюстрации икон и прорисей к ним; предназначена для начинающих иконописцев, студентов художественных факультетов, а также профессиональных художников.

Данная книга открывает собою серию изданий с прорисями к иконам. Здесь собраны одни из лучших образцов византийских икон, копировать которые будет полезно как начинающим, так и мастерам.

В книге приведены прориси к каждой иконе, выполненные в двух цветах — черном и красном. Черным выполняются линии рисунка под все темные цвета: синий, зеленый, темно-коричневый и местами под белый. Красным выделены линии под все желтые, красные и коричневые оттенки, а также лики и власы. Такое разделение в дальнейшем позволит художнику лучше видеть рисунок и в то же время не будет мешать работе с цветом.

См. также книги издательства «Иконописной школы «СОФИЯ»: Голубкова А.А. «Новгородские иконы-таблетки. Пособие по иконописи»

Год издания: 2012

Количество страниц: 96, цв. илл.

Издательство: «Иконописная школа «СОФИЯ»

Примечание: мелованная бумага

Наличие: тираж закончился

 

Дополнительные ОписаниеПодробнее

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ Николай Чудотворец / St. Nicholas the Wonderworker Апостол Петр / The Apostle Peter Архангел Михаил / The Archangel Michael Архангел Гавриил / The Archangel Gabriel Пантелеимон целитель / Panteleimon the Healer Архангел Михаил / The Archangel Michael Архангел Гавриил / The Archangel Gabriel Георгий Победоносец / St. George the Victorious Спас Пантократор / Christ Pantocrator Богоматерь (из деисусного чина) / The Holy Mother (deesis) Иоанн Предтеча / John the Forerunner Архангел Михаил / The Archangel Michael Архангел Гавриил / The Archangel Gabriel Апостол Петр / The Apostle Peter Апостол Павел / The Apostle Paul Апостол Матфей / The Apostle Matthew Апостол Марк / The Apostle Mark Апостол Лука / The Apostle Luke Иоанн Богослов / St. John the Evangelist Богоматерь «Одигитрия» / «Hodegetria» «Не рыдай Мене Мати» (диптих) / «Weep Not For Me, Mother (diptych)» «Не рыдай Мене Мати» (диптих) / «Weep Not For Me, Mother (diptych)» Апостолы Петр и Павел / The Apostles Peter and Paul Афанасий Афонский / Athanasius of Athos Георгий Победоносец / St. George the Victorious Дмитрий Солунский / St Demetrius of Solun Герасим Иорданский / Gerasimus of the Jordan Иоанн Дамаскин / John Damascene Иоанн Предтеча (из деисусного чина) / John the Forerunner (deesis) Илия Пророк / Elijah the Prophet Иоанн Предтеча / John the Forerunner Николай Чудотворец / St. Nicholas the Wonderworker Пантелеимон целитель / Panteleimon the Healer Пантократор / Pantocrator Богоматерь «Гликофилуса» / The «Glykophilousa» Богоматерь с младенцем / Madonna and Child Богоматерь «Млекопитательница» / The «Galaktotrophousa» Богоматерь «Одигитрия» / «Hodegetria» Николай Чудотворец / St. Nicholas the Wonderworker Марина великомученица / Great-martyr Marina Богоматерь с младенцем / Madonna and Child Пантократор / Pantocrator «Не рыдай Мене Мати» / «Weep Not For Me, Mother» Пантократор (оплечный) / Pantocrator (from the shoulders up) Богоматерь «Умиление» / «Mater Amabilis» Богоматерь (оплечная) / The Holy Mother (from the shoulders up)

Количество

Price: 0.00 RUR

Граф Ю.А. Олсуфьев. «Икона в музейном фонде»

Описание:

Букинистическое издание.

Год издания: 2005

Количество страниц: 400

Издательство: «Паломник»

Примечание: книга б/у.

Наличие: есть

 

Дополнительные ОписаниеПодробнее

Содержание: А. Н. Стрижев. ПОДВИЖНИК НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОЯНИЯ 3 Граф Юрий Александрович Олсуфьев. творения по иконографии О ВСТРЕЧНЫХ ПРОБЕЛАХ. Доклад, читанный в комиссии по охране
памятников искусства бывшей Троице-Сергиевой Лавры
22 июля 1925 года 13 ЧЕРТЫ ИКОНОПИСНОГО НАТУРАЛИЗМА В ПАМЯТНИКАХ XIII
И XVII ВЕКОВ. ПРОКОПИЙ И СИМОН УШАКОВ. Доклад, читан
ный в Комиссии по охране памятников искусства бывшей Троице-
Сергиевой Лавры 11 ноября 1924 года 22 ТРИ ДОКЛАДА ПО ИЗУЧЕНИЮ ПАМЯТНИКОВ ИСКУССТВА
БЫВШЕЙ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ 28 ДОПОЛНЕНИЕ III К ОПИСИ ИКОН ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ (1920) 37 ИКОНОПИСНЫЕ ФОРМЫ КАК ФОРМУЛЫ СИНТЕЗА. (Доклад в
связи с изучением памятников иконописи б. Троице-Сергиевой
Лавры) 60 ВОПРОСЫ ФОРМ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЖИВОПИСИ 76 О ЛИНЕЙНЫХ ДЕФОРМАЦИЯХ В ИКОНЕ «ТРОИЦА» АНДРЕЯ
РУБЛЕВА. (Иконологический опыт) 139 ИКОНОПИСЬ 158 ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ И КОНЦЕНТРИЧНОСТЬ В ДРЕВНЕЙ
ИКОНЕ КАК ПРИЗНАКИ ДИАТАКСИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗОВАННОСТИ 171 СТРУКТУРА ПРОБЕЛОВ. Историко-иконологический этюд по памят
никам собрания б. Троице-Сергиевой Лавры 181 ОПИСЬ ЛИЦЕВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ОРНАМЕНТА КНИГ РИЗ
НИЦЫ ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ. Комиссия по охране
памятников искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры 203 О ЦЕРКОВНОМ ПЕНИИ 278 приложение Ю. Г. Малков. К ИЗУЧЕНИЮ «ТРОИЦЫ» АНДРЕЯ РУБЛЕВА 286 Мих. Горев. ТРОИЦКАЯ ЛАВРА И СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ 323 Варвара Малахиева-Мирович. ОТЕЦ МИХАИЛ ШИК, КАКИМ Я ЕГО ЗНАЛА 339 Графиня Антонина Владимировна Комаровская. ДЕТСТВО В СЕРГИЕВОМ ПОСАДЕ 344 Из записной книжки Леонида Леонова 360 Краткие справочные сведения 361 Литература 389

Количество

Price: 800.00 RUR

Loading Обновление корзины…

Щенникова Л.А. «Творения преподобного Андрея Рублева и иконописцев великокняжеской Москвы»

Описание: Монография посвящена самым выдающимся художественным памятникам XIV–XV веков, созданным прославленным Андреем Рублевым и его современниками. Среди десятков икон, фресковых композиций и миниатюр, приписываемых Рублеву, в книге выделяются наиболее достоверные творения его кисти – «Святая Троица», «Звенигородский чин», росписи Успенского собора во Владимире, определяется соотношение с его творчеством других произведений. Центральное место занимают древние иконы Деисусного и Праздничного рядов иконостаса Благовещенского собора в Московском Кремле – шедевры византийско-русской живописи, являющиеся краеугольным камнем в истории искусства великокняжеской Москвы. Благодаря изучению письменных источников воссоздана история иконостаса Благовещенского собора в XV–XVII столетиях, рассмотрены иконография и художественные особенности деисусных и праздничных икон, получивших новые датировки и атрибуции. Особое значение имеют первая и последняя главы: в них затрагиваются проблемы и вопросы в изучении московской школы живописи, дается полный обзор работ исследователей XIX – начала XXI века, благодаря чему возникает яркая историческая картина отечественной науки с ее менявшимися методами и мнениями ученых, зависевшими от идеологических установок времени.

Книга предназначена для широкого круга читателей – историков и искусствоведов, преподавателей и студентов гуманитарных вузов, музейных работников и знатоков московских святынь, а также для всех неравнодушных к духовной культуре и высокому искусству.

Букинистическое издание.

Год издания: 2007

Количество страниц: 492

Издательство: «Индрик»

Примечание: твердый переплет, увеличенные формат, 311 илл. + 68 цв. таблиц

Наличие:

 

Дополнительные ОписаниеПодробнее

СОДЕРЖАНИЕ От автора 7 Глава первая Живописное искусство великокняжеской Москвы в отечественной историографии 11 ХIХ– начало ХХ века 11 1918– 1940 годы 16 1950– 1960 годы 22 1970– 2005 годы 25 Ученые ХIХ–ХХI веков о творчестве преподобного Андрея Рублева 42 Изучение древних икон Деисуса и праздников иконостаса Благовещенского собора в Московском Кремле 53 Раскрытие и интерпретация духовного содержания образов искусства Андрея Рублева и других иконописцев великокняжеской Москвы 66 Глава вторая Творения преподобного Андрея Рублева 73 Росписи Успенского собора во Владимире 74 Икона «Святая Троица» 121 Иконы Деисусного чина («Звенигородский чин») 126 Напрестольное Евангелие-апракос («Евангелие Хитрово») 130 Росписи Успенского собора на Городке в Звенигороде 138 Икона-список «Богоматерь Владимирская» 152 Иконостасные комплексы 159 Глава третья История иконостаса Благовещенского собора 161 Открытие древних икон придворной церкви в ХХ столетии 161 Визуальные наблюдения над иконами и свидетельства исторических источников 165 Новые выводы 173 Глава четвертая Иконы Деисусного чина в иконостасе Благовещенского собора 185 Истоки иконографии Деисуса со «Спасом в силах» 186 Иконография образа «Спас в силах» в Деисусе Благовещенского собора 200 Духовные основы Деисуса с образом «Спас в силах» в Московской Руси 218 Художественное своеобразие Деисуса Благовещенского собора: «Спас в силах» и святые заступники 222 Художественно-стилистические аналогии икон Деисуса Благовещенского собора и их мастера 227 Глава пятая Иконы праздничного ряда в иконостасе Благовещенского собора 249 Иконографические и композиционные особенности праздников Благовещенского собора и их литературные параллели 249 Стилистические особенности и манера письма праздников Благовещенского собора 311 Глава шестая Вопросы и проблемы изучения московской школы живописи 369 Стилистические течения, направления и этапы, варианты православной духовности 369 Сохранившиеся и исчезнувшие произведения 374 Сотрудничество мастеров 377 Своеобразие московской школы живописи 388 Список иллюстраций 391 Принятые сокращения 397 Источники и литература 401 Таблицы 417 From the author 487 Contents 490

Количество

Price: 0.00 RUR

Штефан Ткач «Иконы 16-19 веков в северо-восточной Словакии»/ Štefan Tkáč «Ikony zo 16-19 storočia na severovychodnom slovensku»

Описание: Вашему вниманию предлагается книга Stefanа Tkacа «Ikony». Ознакомиться с содержанием можно ниже.

Изучение икон, т.е. религиозных картины, используемые в Восточных Церквях; здесь, в частности, в плане истории, описания, техники живописи, анализа конкретных произведений и многих других, касающихся словацких икон.

Studie o ikonách, tedy o náboženských obrazech užívaných ve východních církvích; zde konkrétně jde o historii, charakteristiku, techniku malby, rozbor konkrétních děl a mnoho dalšího, týkajícího se slovenských ikon.

Год издания: 1980

Количество страниц: 280

Издательство: «Tatran»

Примечание: На словацком языке. Каталог парал.: словацк., рус., англ., нем.

 

Дополнительные ОписаниеПодробнее

СОДЕРЖАНИЕ/ OBSAH Предисловие/ Uvodom 9 Сущность иконы/ O PODSTATE IKONY 11 История икон/ Z HISTORIE IKON 13 Начало создания икон/ Začiatky tvorby ikon 13 Художественные центры/ Maliarske strediska 13 Иконы на северо-востоке Словакии/ IKONY NA SEVEROVYCHODNOM SLOVENSKU В 16-м веке/ V 16. STOROČI 15 Национальные особенности/ Charakteristika etnika 15 Иконографическая программа украшения/ Ikonograficky program vyzdoby 16 Художественные мастерские/ Maliarske dielne 20 Влияние и особенности/ Jednotlive vplyvy a orientacia 22 Изобразительные средства/ Zobrazovacie prostriedky 24 Техника живописи/ Technologia mal’bу 28 Анализ икон/ Rozbor ikon 31 Преобразования иконы в 17-19 вв./ PREMENA IKON V 17.-19. STOROČI 51 Особенности современной ситуации/ Charakteristika dobovej situacie 51 Laicizacia maliarskych dielni 53 Преображение традиции/ Transfiguracia tradicie 56 Выразительные средства/ Vyrazove prostriedky 58 Vlastna analyza diel 62 Заключение/ ZAVEROM 75 Каталог/ Katalog 225 Словарь/ Slovniček 258 Литература/ Literatura 263 Резюме/ Resume 269

Количество

Price: 0.00 RUR

LoadingОбновление…